TIN VIP

Tiêu Đề   Nơi Đăng
Quang cao giua trang

Toàn Quốc - Tổng hợp các bài viêt tiếng anh về dịch thuật hút mỡ (đã dịch)

Thứ sáu - 02/06/2017 22:53 - Nơi đăng tin: Toàn Quốc

Hút mỡ bụng tiếng anh là gì?

Hút mỡ bụng là gì hay hút mỡ bụng tiếng anh là gì là câu hỏi và câu hỏi của hơi nhiều các bạn mang mong muốn được Nhận định cũng như có loại nhìn tổng thể nhất về nhà sản xuất thẩm mỹ siêu ưu việt này. Hút mỡ bụng tiếng anh là Abdominal liposuction

hút mỡ az

Sau đây dịch thuật VNC xin dịch thuật một số bài viết về hút mỡ bụng - Abdominal liposuction hay 1 số nơi còn gọi là belly liposuction surgery

5 Things You Need to Know About Stomach Liposuction

5 những điều bạn cần biết về hút mỡ bụng

If you’re unhappy about fat deposits around your stomach that won’t surrender to diet or exercise, you have plenty of company. Liposuction is now the most popular form of cosmetic surgery in the United States, with 396,048 procedures performed in 2015, according to the American Society for Aesthetic Plastic Surgery. While there’s no magic wand lớn make jiggly belly fat go away, liposuction may offer a solution for love handles and other unwanted forms of flab. If you’re considering liposuction for your stomach, here are five things you need lớn know to make an informed decision.

nếu bạn ko chấp nhận về tàng trữ chất béo quanh đó bao tử của bạn sẽ ko đầu hàng mang chế độ ăn hoặc tập thể dục, bạn mang đông đảo doanh nghiệp. Hút mỡ là hiện nay các hình thức đa dạng nhất của phẫu thuật thẩm Mỹ tại Hoa Kỳ, mang những 396,048 giấy má thực hành trong năm 2015, theo Hiệp hội Mỹ cho nhựa giải phẫu thẩm Mỹ. trong khi ko có cây đũa thần để làm cho khuôn dân

một. What Stomach Liposuction Does

một lão hóa đem đến

Aging brings on a general redistribution of body fat, especially around the middle. For women, childbirth can leave behind a roll of stubborn and unsightly belly fat. And, of course, genetics count for a lot, too. But when it comes lớn liposuction, not all fat is created equal. Fat that’s resistant lớn diet and exercise is usually subcutaneous fat, which lies beneath the skin and on top of the abdominal muscle wall. The good news is that’s what liposuction is intended lớn remove. Liposuction can remove pockets of flab, recontour your middle and improve your shape.

Lão hóa đem đến trên 1 tái sản xuất chung của cơ thể chất béo, đặc trưng là khoảng giữa. Đối sở hữu phụ nữ, sinh đẻ mang thể để lại đằng sau một cuộn mỡ bụng ngang bướng và khó coi. Và, tất nhiên, di truyền học đếm cho toàn bộ, quá. Nhưng lúc nói tới hút mỡ, chất béo chẳng phải phần nhiều được tạo ra bằng nhau. Chất béo có khả năng chống chế độ ăn uống và tập thể dục là mỡ thường dưới da, nằm dưới da và trên đầu trang của các bức tường bụng cơ bắp. các tin phải chăng là hút mỡ gì được dự định để dòng bỏ. Hút mỡ, với thể loại bỏ túi của flab recontour giữa của bạn và cải thiện hình trạng của bạn.


2. What Stomach Liposuction Doesn’t Do

2. hút mỡ bụng hút mỡ không làm cho

Although liposuction is used lớn get rid of fat, it’s not a weight-loss solution. Liposuction works best on deposits of fat that are concentrated in particular areas and resistant lớn exercise, particularly around the stomach, thighs, hips and buttocks. You might lose a little weight, but it’s not likely to be significant. Liposuction also won’t fix a bulging stomach that’s caused by weakness in the abdominal wall, and it won't tighten loose skin. For toning and flattening the abdominal area, however, liposuction is sometimes combined with abdominoplasty, also known as a tummy tuck, in which fat is removed from the belly, the muscle wall repaired and excess skin removed.

mặc dù được dùng để cái bỏ chất béo, nó chẳng phải là 1 giải pháp giảm cân. Hút mỡ làm cho việc phải chăng nhất trên tiền gửi của chất béo mà hội tụ đặc biệt khu vực và khả năng chịu để tập thể dục, đặc trưng là quanh quéo bụng, đùi, hông và mông. Bạn sở hữu thể mất 1 lượng ít, nhưng nó mang thể chẳng phải là đáng kể. Hút mỡ cũng sẽ không sửa chữa 1 bụng phồng lên là do sự yếu kém trong các bức tường bụng, và nó sẽ không thắt chặt da chùng. Cho toning và dẹt vùng bụng, tuy nhiên, hút mỡ là đôi khi hài hòa với bụng, cũng được biết tới như một bụng, trong ngừng thi côngĐây chất béo được lấy ra trong khoảng bụng, bức tường cơ sửa sang và vượt quá da bị loại bỏ.

3. How Stomach Liposuction Is Done

3. bí quyết khiến hút mỡ bụng

A technique called “tumescent liposuction" is the most common method for removing fat around the stomach, buttocks, thighs and ankles. It’s also considered the safest. “Tumescent” means that large amounts of buffered salt water are injected into fatty tissue beneath the skin. The doctor makes a cut in the fatty area to be treated, then inserts beneath the flesh a strawlike tube called a cannula that is attached to a vacuum. At the end of the cannula is a stiff wand. The doctor moves it back and forth in rapid motions lớn loosen fat. The procedure takes 45 minutes to two hours, with a recovery time of up to two weeks. The full effect of liposuction is seen six to 12 weeks after the procedure is performed. After the procedure, the area is bandaged and the patient must wear a compression garment for one lớn two weeks. Pain and bruising may last up to two weeks, and swelling may last for two weeks lớn two months.

1 khoa học được gọi là "tumescent hút mỡ ' là bí quyết rộng rãi nhất để mẫu bỏ chất béo quanh đó dạ dày, Mông, đùi và chân. Nó cũng coi là an toàn nhất. "Tumescent" mang nghĩa là một lượng to nước muối buffered được tiêm vào các mô mỡ dưới da. bác sĩ khiến cho một cắt giảm diện tích mỡ được điều trị, sau Đó chèn dưới xác giết 1 ống ban gọi là 1 được đính kèm sở hữu 1 chân ko. Ở phần cuối của được là một cây đũa phép cứng. bác sĩ vận động nó trở lại và ra trong các di chuyển mau chóng để nới lỏng những chất béo. hồ sơ phải mất 45 phút đến hai giờ, với 1 thời kì hồi phục lên tới 2 tuần. Hiệu ứng đông đảo của hút mỡ là thấy sáu tới 12 tuần sau lúc các thủ tục được thực hành. Sau lúc giải phẫu, những khu vực bandaged và bệnh nhân phải đeo may mặc nén 1 hoặc 2 tuần. Đau và bầm tím có thể kéo dài tới hai tuần, và sưng mang thể kéo dài hai tuần tới 2 tháng.

4. Who Can Perform Liposuction

4. các người sở hữu thể thực hành hút mỡ

Any licensed physician can perform liposuction, but it’s usually performed by plastic surgeons and dermatologists in their offices with local anesthesia, though it may be performed in a hospital under general anesthesia. No special training is required, though some doctors’ professional associations recommend it. When choosing a doctor, you may want to consider whether they have had specific training for liposuction and how many they have performed.

Bất kỳ thầy thuốc được cấp phép sở hữu thể thực hiện hút mỡ, nhưng nó thường được thực hiện bởi thầy thuốc phẫu thuật nhựa và bác sĩ da liễu tại văn phòng của họ mang gây mê địa phương, mặc dầu nó sở hữu thể được thực hiện tại bệnh viện theo mê. ko mang tập huấn đặc biệt là thiết yếu, mặc dù Hiệp hội nghề nghiệp 1 số thầy thuốc khuyên bạn nên nó. khi chọn lựa 1 thầy thuốc, bạn có thể muốn xem xét cho dù họ đã mang các đào tạo cụ thể để hút mỡ và bao nhiêu họ đã thực hành.

5. Fat Never Sleeps
5. chất béo ko bao giờ ngủ

Although the removed fat cells are unlikely to grow back, body fat has been shown to return lớn preliposuction levels within a year after the surgery, particularly returning lớn the abdominal area. Researchers believe the body compensates for the rapid fat loss by putting on more fat. In a trial of 34 women published in the September 2012 edition of the journal “Obesity,” the cosmetic benefits of liposuction were lost after one year. A later study, however, suggested that recurrence of belly fat can be avoided by exercise.

mặc dầu bị dòng bỏ các tế bào chất béo có khả năng lớn mạnh trở lại, cơ thể chất béo đã được hiển thị để trở về mức độ preliposuction trong vòng 1 năm sau khi phẫu thuật, đặc biệt là quay trở lại vùng bụng. những nhà nghiên cứu tin rằng thân thể bù đắp cho mất chất béo nhanh chóng bằng cách đặt trên phổ thông chất béo. Trong 1 thí nghiệm của nữ giới 34 được công bố trong Ấn bản tháng 9 năm 2012 của tạp chí "Béo phì", những ích lợi thẩm Mỹ hút mỡ bị mất 1 năm sau. 1 nghiên cứu sau này, bên cạnh đó, đề nghị tái phát của mỡ bụng với thể hạn chế được bằng cách thức tập thể dục.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

banner top 3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây